Coach de kindercoach

Kindercoaches hebben zelf soms ook coaching nodig.
Ben je beginnend, ontwikkelend of stagnerend kindercoach dan kan dit iets voor jou zijn.

Ik ben Ada Volkers, docent kindercoachopleiding (Sonnevelt opleidingen) en integratief kindertherapeute. Per 2013 ondersteun ik kindercoaches ook in de vorm van "Coach de kindercoach".
Hierbij ga ik tijdelijk een ondersteunende relatie aan met beginnende, ontwikkelende of stagnerende kindercoaches. Ik doe dan individuele begeleiding of begeleid een groepje kindercoaches (metavisie).
De begeleiding vindt meestal plaats in mijn praktijkpand, Inspiratielocatie "De Weelde" ; de kindercoach- metavisie kan ook in een accommodatie elders.

Vorm

Bij de individuele begeleiding staat de persoon van de kindercoach centraal. Een begeleiding sessie duurt 1,5 uur en de frequentie is 1x per maand. De begeleide kindercoach bepaalt zelf het gewenste aantal sessies. Een sessie kost € 95,- .
In de metavisie staan de casussen centraal. Een metavisie sessie duurt 2,5 uur, is laagfrequent of eenmalig en kost per groepsessie 195,- (max. 4 personen).

Inhoud

De individuele begeleiding is geen therapie. Voor jouw doorontwikkeling als kindercoach worden hierbij twee aangrijpingspunten gebruikt:
 - Je persoon; wat vind je nog moeilijk
 - Casuïstiek; waarom lukt iets niet en hoe wordt het wel een succes.
 Aan mijn hand vinden we de aangrijpingspunten en de verbetermogelijkheden. De kindercoach past die daarna zelf toe in de praktijk.
 Bij metavisie bespreken we casussen die door de groep zelf zijn geselecteerd. Bij voorkeur worden deze casussen schriftelijk voorbereid. Dit is echter niet strikt noodzakelijk, zoals bij een urgente casus, bij improvisatie, of ter onderling vergelijk. Ik analyseer met de groep, op gestructureerde wijze, de geselecteerde casussen: Wat is het scenario? En welke coaching past daarbij?

Vragen? Bel: 06 238 997 57