Voor ouders

In ieders leven komen moeilijkheden voor. Ook bij kinderen.
Vaak zijn kinderen goed in staat dit zelf op te lossen. Maar soms lukt dat niet alleen en kunnen kind en ouders hulp gebruiken.

Een vorm van hulp is Integratieve Kindertherapie.
Aansluiten bij wat het kind wél kan, dus niet benadrukken wat het kind níet kan, dat kenmerkt Integratieve Kindertherapie. Daarbij werk ik vanuit het principe: ieder kind heeft van nature een eigen wijsheid.

Wat is Integratieve Kindertherapie?

Integratieve Kindertherapie is een kortdurende en intensieve vorm van psychotherapie. Speciaal geschikt voor kinderen van 4 t/m 16 jaar.

In deze therapie staat uw kind centraal. Tijdens de sessies ontdekt uw kind spelenderwijs dat er andere manieren zijn. Meer adequate manieren om met die lastige situaties om te gaan. Soms wordt daarmee het probleem opgelost. Soms is het probleem niet oplosbaar maar wordt uw kind wel vaardiger in die situaties.

Integratief betekent dat ik therapie-op-maat maak. Er zijn bij problemen diverse benaderingswijzen mogelijk. Ik kies die vorm die past bij dít kind.

Vragen? Bel: 06 238 997 57