De therapie

Het doel van de therapie is stapsgewijs verbetering bewerkstelligen.
Ik richt die stappen in en begeleid uw kind bij het zetten van die stappen. Daarbij gaan we samen op weg naar de gewenste situatie. Bij het doorlopen van dit proces communiceer ik geregeld met u, de ouders/verzorgers.

Hoe verloopt de therapie?

Na aanmelding van uw kind ontvangt u een vragenlijst en wordt een intakegesprek gehouden. De vragenlijst is voor feitelijke gegevens. Het intakegesprek is bedoeld om het probleem vanuit het gezichtspunt van de ouders te begrijpen.
Vervolgens richt ik de eerste 5 sessies met uw kind in.
Deze zijn bedoeld om te verkennen hoe het probleem door uw kind beleefd wordt en om de eerste stappen vooruit te zetten. En om een realistisch eindpunt van de therapie te bepalen.
Na deze 5 sessies wordt in een tussentijds gesprek met u de verdere inrichting van de therapie bepaald.
De sessies vinden 1x per week plaats.
Integratieve Kindertherapie is kortdurend en concreet. Meestal zijn 5 à 15 sessies nodig.
Ter afronding van de therapie vindt een eindgesprek met u plaats.

Wat doet uw kind tijdens de sessie?

Ik mijn praktijkruimte zijn allerlei soorten speelgoed aanwezig die aansluiten bij de belevingswereld van uw kind. Knuffels, poppen, spelletjes, verkleedkleren, knutselspullen, klimrek, spiegels enz.
Gaandeweg worden uw kind en ik vertrouwd met elkaar en praten en spelen we samen op een voor uw kind veilige, maar therapeutische manier.
Uw kind wordt gestimuleerd om actief te zijn en leert greep te krijgen op de situaties.
Het is daarbij vaak al verbluffend wijs. Dat breng ik boven als therapeut en geef daarbij ondersteuning en breng structuur aan.
Hierbij maak ik gebruik van verschillende interventies:
• Visualisaties, metaforen, sprookjes e.a. verhalen.
• Imaginatietechnieken.
• Suggestie therapie.
• Focussen.

Wat kost de therapie?

De kindsessies en oudergesprekken duren 1 uur en kosten € 70,00 incl. BTW.

U kunt de therapiekosten als bijzondere ziektekosten bij uw belastingaangifte opvoeren.
In sommige situaties kan de vergoeding via de “rugzak-regeling” gerealiseerd worden of kijk ik naar de draagkracht van de cliënt.

Vragen? Bel: 06 238 997 57